Ako správne vystaviť faktúru?

Ako správne vystaviť faktúru?

Faktúra je doklad, ktorý slúži na zachytenie výmenného obchodu medzi dvoma obchodnými partnermi. Výmenný obchod vzniká napríklad pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby. Základné členenie faktúr je: Vystavená faktúra – teda faktúra, ktorý vystavíte svojmu...
Viete, ako viesť skladovú evidenciu?

Viete, ako viesť skladovú evidenciu?

Skladová evidenica je evidencia, ktorá slúži na sledovanie stavu a pohybu zásob. Teda na sledovanie toho z čoho vyrábate, to čo predávate, to čo vyrábate a pod. Skladovú evidenciu musí viesť každá osoba, ktorá má nejaké zásoby. Vďaka nej zistíte, aké zásoby máte, čo...