Rozhodovanie o vhodnej forme podnikania je častokrát náročné. Najčastejšie používané formy podnikania na Slovensku sú živnosť (SZČO) a spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Každá forma má svoje plusy aj mínusy.

Najjednoduchšia forma ako začať s podnikaním je živnosť, ktorú si jednoducho založíte alebo zrušíte. Odporúčam ju predovšetkým tým osobám, ktoré si chcú vyskúšať, či by im ich podnikanie mohlo fungovať, vlastne na rozbeh.

Akurát treba dať pozor, živnostník ručí za záväzky celým svojím majetkom. Takže, ak očakávate vysoké záväzky, živnosť nie je vhodná.

Ak sa podnikanie rozbehne, začínajú mnohí živnostníci uvažovať o prechode na s.r.o. Každý prípad je dobré posúdiť individuálne na základe jeho skutočných nákladov a príjmov.

Najčastejší dôvod, kedy začína živnostník uvažovať o prechode na s.r.o sú vysoké odvody, vyžadujú to obchodní partneri alebo sa ich podnikanie rozbehlo.

 

Vysoké odvody

Väčšina podnikateľov chce ušetriť na odvodoch na zdravotné a sociálne poistenie. Prechodom na s.r.o. je možné tieto odvody znížiť. Avšak na platby štátu je potrebné pozerať komplexne, pretože okrem odvodov podnikateľ platí aj daň. Mohlo by sa stať, že v konečnom dôsledku by boli platby štátu vyššie.

Všeobecne platí, že ak je príjem do 30 000 €, nie je prechod na s.r.o. výhodný.

Každý prípad je však vysoko individuálny a všetko je potrebné prepočítať. Je potrebné poznať celkové príjmy, výdavky, plánovaný pracovný pomer v s.r.o. a výšku priznanej hrubej mzdy. Tento prepočet poskytujeme našim klientom v rámci balíka služieb.

 

Na žiadosť obchodného partnera

Ak sa podnikanie rozbieha, prichádzajú aj noví obchodní partneri. Ak je forma podnikania s.r.o., je táto forma vnímaná ako dôveryhodnejšia, a aj preto sa môže stať, že obchodný partner chce obchodovať s s.r.o.

 

Nechcete ručiť za záväzky svojím osobným majetkom

Tiež častým dôvodom, pre ktorý sa uvažuje nad prechodom na s.r.o., je rozbeh podnikania. Vznikajú nové zákazky, a tie sú zároveň spojené s vyššími záväzkami a vyššou zodpovednosťou za celé podnikanie. Takisto to môžu byť aj rôzne osobné dôvody, pre ktoré živnostník nechce ručiť za záväzky.

Zmenou na s.r.o. sa ruší ručenie osobným majetkom a ručí sa len majetkom novej spoločnosti.

Pri prechode je však potrebné zvážiť aj negatíva, ako som už spomínala, je to vysoko individuálne. Ak by ste sa chceli poradiť, čo je vhodné práve pre vás, kontaktujte ma >> >>.