Aké odvody vás čakajú pri pracovnom pomere

Aké odvody vás čakajú pri pracovnom pomere

Pracovný pomer je základný pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce. Vzniká na základe pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Za vykonávanú prácu dostáva zamestnanec hrubú mzdu, z ktorej sa platia odvody do zdravotnej poisťovne a do sociálnej...