Ako správne vystaviť faktúru?

Ako správne vystaviť faktúru?

Faktúra je doklad, ktorý slúži na zachytenie výmenného obchodu medzi dvoma obchodnými partnermi. Výmenný obchod vzniká napríklad pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby. Základné členenie faktúr je: Vystavená faktúra – teda faktúra, ktorý vystavíte svojmu...