Kedy je správny čas prejsť zo živnosti na sro?

Kedy je správny čas prejsť zo živnosti na sro?

Rozhodovanie o vhodnej forme podnikania je častokrát náročné. Najčastejšie používané formy podnikania na Slovensku sú živnosť (SZČO) a spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Každá forma má svoje plusy aj mínusy. Najjednoduchšia forma ako začať s podnikaním je...
Aké odvody vás čakajú pri pracovnom pomere

Aké odvody vás čakajú pri pracovnom pomere

Pracovný pomer je základný pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce. Vzniká na základe pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Za vykonávanú prácu dostáva zamestnanec hrubú mzdu, z ktorej sa platia odvody do zdravotnej poisťovne a do sociálnej...
Ako správne vystaviť faktúru?

Ako správne vystaviť faktúru?

Faktúra je doklad, ktorý slúži na zachytenie výmenného obchodu medzi dvoma obchodnými partnermi. Výmenný obchod vzniká napríklad pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby. Základné členenie faktúr je: Vystavená faktúra – teda faktúra, ktorý vystavíte svojmu...
Viete, ako viesť skladovú evidenciu?

Viete, ako viesť skladovú evidenciu?

Skladová evidenica je evidencia, ktorá slúži na sledovanie stavu a pohybu zásob. Teda na sledovanie toho z čoho vyrábate, to čo predávate, to čo vyrábate a pod. Skladovú evidenciu musí viesť každá osoba, ktorá má nejaké zásoby. Vďaka nej zistíte, aké zásoby máte, čo...